Metan  Group

Jean Zhang jean@metanglobal.com

Amy Wang amy@metanglobal.com

 

Cameo Center, Suite 806 16 Guangshun South Avenue

Chaoyang District Beijing 100102 PRC

 

Phone: +86-10.8476.4280

Fax: +86-10.8476.4290

 

Yizhoustudio

Email: studio@yizhoustudio.com

468 N Camden Dr, 2F, 
Los Angeles, CA 90210